Bu anlamda fahişeliğin tarihi kadının kendi bedeni üzerinde egemenliğini yitirmesinin acı tarihidir. Daha çok Ermeni Madam Matild Manukyan’la özdeştir İstanbul’un profesyonel, kontrollü seks yaşamı. Müslüman Türkiye’de bir Ermeni genelev maması en çok vergi ödeyen insandı. Osmanlı’nın her döneminde fuhuş varmış ama bilinen ilk yerleşik genelevler Sultan Abdülaziz döneminde kurulmaya başlamış. 1812 yılındaki büyük veba salgınının müsebbibi olarak fuhuş, kaynağı olarak da Melekgirmez Sokağı kabul edilmiş.

STK’lar suç teşkil eden fuhuş çetelerinin çoğunlukla yerel emniyet görevlilerini kapsadığını bildirdi. Örneğin Brezilya’da yetişkinlerin fahişe olarak çalışmaları tamamen yasal ve fahişeler devlet emekliliklere sahip olabilirler ancak, genelev işletmek ya da bir fahişeyi diğer bir şekilde çalıştırmak yasa dışıdır. Diğer bir yandan Kanada gibi bazı ülkelerde para karşılığına seks yasal ancak, bahsi geçen aktiviteler ve kamu alanda müşteri aramak gibi diğer aktiviteler yasa dışıdır. Böylece bir yasaya karşı gelmeden fuhuş yapmak zor olabilir. Jersey’de fuhuş yasaldır, ancak genelev işletmek gibi ilgili faaliyetler yasa dışıdır.

Cinsel zevk için değil, başta para olmak üzere herhangi bir karşılık gözeterek, hiçbir seçicilik göstermeden, insanlığın ve cinselliğin kiralanması veya satılmasıyla cinsel ilişkinin gerçekleştirilmesine fahişelik denir. Argoda ahlaksız, oruspu, seks çalışanı, genel kadın, kötü işler yapan kişi demektir. “Fahiş” toplumsal ahlak ve törelere uygun olmayan demektir. Tayland’da fuhuş -yasa dışı olmasına rağmen- yetkililer tarafından hoşgörülür ve ülke günümüzde dünyanın en büyük seks turizmi merkezlerindendir.Fuhuşun yasal statüsü ülkeden ülkeye değişir.

ERKEKLERİN ANLATTIĞI HİKÂYE

Kölelerle cinsel ilişki yaygın bir seçenek gibi görünmemektedir; ilk olarak MÖ 390 yılında kayda geçmiştir. Fahişelere başvurmanın bir başka nedeni de cinsel tabuydu; fellatio yöntemi, Yunanlar tarafından aşağılayıcı olarak görülüyordu. Sonuç olarak, pederastik bir ilişkide, erastlar (yetişkin aşık) bu yöntemi uygulamasını vatandaşı eromenos’tan (genç aşık) isteyemezdi ve fahişelere başvurmak zorunda kalırdı. Değerli metaller Spartalı vatandaşlar için giderek daha fazla erişilebilir hale geldikçe, fahişelere erişim daha kolay hale geldi. 397’de, perioeci sınıfındakilerin yaşadığı Aulon köyündeki bir fahişe, oraya giden Spartalı erkeklere rüşvet vermekle suçlandı. Helenistik Dönemde, Sparta’da Cottina adında bir hetaera tarafından adanmış ünlü heykeller vardı.

 • Daha önemli şehirlerde ve özellikle birçok limanda, önemli sayıda insanı istihdam etti ve ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü temsil etti.
 • Bu lisanslar, genelev sahipleri tarafından, fuhuşun gerçekleştiği ‘kulüpler’ açmak için kullanılıyor (kadınlar teorik olarak yalnızca, sahibi tarafından kullanılmayan tesislerde çalışmak üzere ‘toplanıyorlar’).
 • Belçika, UNODC tarafından insan kaçakçılığı mağdurlarının en çok tercih edilen varış noktası olarak listeleniyor.
 • Felsefi diyalog türünün bir kadın tarafından yazılan ilk örneği, Speroni’nin eserinde anlattığı ve fakat kendinin anlatıldığı bu metinden hiç hoşlanmayan Tullia isimli bir fahişe tarafından kaleme alındı.
 • Dolaşarak veya sokakta cinsel ilişkinin satılması suçtur.
 • Fransa’daki 20 bin fahişeye karşılık, fuhuşun yasal bir ticarete dönüştüğü Almanya ve İspanya’nın her birinde yaklaşık 400 bin fahişe bulunduğunu hatırlatıyor.

UNAIDS, 2016 yılında ülkede 3588 fahişenin bulunduğunu tahmin ediyordu yılında Kuzey Makedonya hükûmetinin seks ticaretini azaltmaya çalıştığı bildirildi. En yaygın grup; genelevlerde yaşayan, genellikle köleleştirilmiş seks işçileriydi. Antik Yunan’ın şehirli erkeklerine bir nevi vesikalı hizmet sunuyorlardı.

Türkiye’de Alman İzleri (VIII) | Almanya’da unutulmuş bir kunduracı çırağı

2003 yılında, seks amacıyla Balkanlar’dan Batı Avrupa’ya kadın ticaretinin milyarlarca dolar değerinde olduğu ve bundan yararlananların arasında Kuzey Makedonya’daki Arnavut Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun da bulunduğu bildirildi. Dolaşarak veya sokaklarda cinsel ilişki satmak yasaktır. Rusya’da fuhuş idari bir suçtur ancak cezai olmayan bir suçtur (örneğin, halka açık bir yerde bira içmek veya sokakta çıplak yürümek gibi).

Ancak resmi polis rakamları çok daha düşüktür; örneğin 2012’de 240 kişi rapor edilmiştir. Polis ve diğer güvenlik güçlerinin fuhşa tolerans gösterdiği bilinmektedir. Eş zamanlı olarak, özgür bir kadınla evlilik dışı ilişkiler ciddi şekilde ele alınıyordu. Aldatılan kişi, eğer eşi zina durumunda yakalanırsa kanuna göre suçluyu öldürmek için yasal hakka sahipti; aynı durum tecavüz için de geçerliydi.

 • Fakat yüksek sosyetenin kıyısında ya da içinde yer almak ne yazık ki zengin ve soylu beylerin metresi olmayı gerektirir.
 • Tam hizmet seks işçiliği yaygındır ve vergi uygulayan Alman hükümeti tarafından düzenlenmektedir.
 • Dolaşarak veya sokaklarda cinsel ilişki satmak yasaktır.
 • Sırbistan’da fuhuş yasa dışıdır ve 30 güne kadar, reşit olmayanlar için ise 60 güne kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
 • Ancak pek çok göçmenin barmen olarak tutulduğu ve bu yöntemle fuhuşa zorlandığı sanılıyor.

2013 yılında Norveç’te (nüfus 5 milyon) 3.000 seks işçisinin çalıştığı tahmin ediliyordu. Seks ticaretinden elde edilen kazancın 390 milyon kron (39 milyon £, 63 milyon ABD Doları, 48 milyon €) olduğu tahmin ediliyor. İrlanda’daki fuhuşun çoğu kapalı mekanlarda gerçekleşiyor ve internet üzerinden reklamı yapılıyor.

Kategori:Fahişeler

Napolyon döneminde Fransa, fuhşa yönelik düzenleyici yaklaşım için model haline geldi. Genelevler 1946 yılında yasa dışı hale geldi ve Fransa, 1960 yılında İnsan Ticaretinin ve Başkalarının Fuhuşunun İstismarının Önlenmesi Sözleşmesini imzaladı. Böylece Fransa, fuhuşun ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası kölelik karşıtı hareketin önemli bir destekçisi haline geldi. Sokaklarda ve dolaşarak cinsel ilişki satışı yasa dışıdır. Bahsi geçen ülkelerin aksine çoğu ülkede fahişelik yasa dışıdır.

Ülkenin daha fazla sayıda yabancı turist çekmesiyle birlikte seks turizmi de arttı. Ermenistan’da fuhuş idare hukuku uyarınca yasa dışıdır (Madde 179.1). Genelev işletmek ve ilişkinin satılması gibi faaliyetler Ceza Kanunu tarafından yasaklanmıştır, ancak başkent Erivan ve Gümrü’de genelevlerin olduğu bilinmektedir. UNESCO’ya göre, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından bu yana ülkede fuhuşun arttığını rapor etmiştir. Ermenistan’da yaklaşık 5.600 kadın fuhuş yapmaktadırd bunların yaklaşık 1.500’ü Erivan’dadır.

Letonya’da fuhuş düzenlense de genelevler ve diğer tedarik biçimleri yasa dışıdır. Kanuna göre “Üçüncü kişilerin fuhuşu teşvik eden her türlü faaliyeti yasaktır” ve “Kişilerin cinsel hizmet sunmak ve sağlamak amacıyla gruplara katılması yasaktır”. Monako’da fuhuşun kendisi yasaldır, ancak organize fuhuş (genelevler, fuhuş çeteleri ve diğer pezevenklik biçimleri) yasaktır. Başka bir kişiyi fuhuş yapmaya zorlamak yasa dışıdır ve altı aydan üç yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Karısını fuhuş yapmaya zorlayan koca, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecektir. Fahişelerin sağlık kontrollerinin tarihlerini belirten kimlik kartını kayıt ettirmeleri ve almaları gerekmektedir.

Türkiye[değiştir | kaynağı değiştir]

Son birkaç yılda önemli sayıda genelev ve “pencere” suç faaliyeti şüphesi nedeniyle kapatıldı. Amsterdam’ın en büyük ve en tanınmış kırmızı ışık bölgesi olan De Wallen, uluslararası seks turizminin destinasyonudur. İstismarla mücadele amacıyla fahişeler için asgari yaş 18’den 21’e çıkarıldı. Kanuni yaptırımlar zayıftır, yozlaşmıştır ve organize suçla bağlantılı olduğu söylenmektedir.

 • Neredeyse her Müslüman ülke, çoğu Afrika ve Asya ülkesi ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde fuhuş yasa dışıdır ve cezalandırma para cezasıyla yapılır.
 • 2002 yılında Çek İstatistik Bürosu, ticaretin yılda altı milyar Çek korunası değerinde olduğunu tahmin ediyordu.
 • Arkaik ve klasik Sparta’da Antik Yunan tarihçi ve filozof Plutarhos, değerli metal ve paranın olmaması ve Likurgus tarafından getirilen katı ahlaki rejim nedeniyle fahişelerin olmadığını iddia ediyor.
 • İrlanda Cumhuriyeti’nde fuhuşun kendisi yasaldır, ancak Mart 2017’den bu yana seks satın almak suçtur.
 • Alt katları dükkân olan dip dibe ahşap yapılar, kahvehaneler ve kayıkhaneler varmış.

Finlandiya’da fuhuşun kendisi yasaldır ancak kamuya açık yerlerde fuhuş yapmak yasa dışıdır, ayrıca organize fuhuş, genelev veya fuhuş çetesi işletmek ve diğer cinsel ilişki pazarlama biçimleri yasa dışıdır. Haziran 2006’da parlamento, insan ticaretiyle bağlantılı olması halinde fahişelerden cinsel hizmet satın alınmasını yasaklayan bir yasa tasarısını dört çekimserle 158’e karşı 15 oyla onayladı. Yakın zamanda yapılan bir TAMPEP araştırmasına göre fahişelerin %69’u yabancıdır. 2009 yılı itibarıyla Finlandiya’da çok az “görünür” fuhuş vardı, çünkü bu çoğunlukla büyük metropol bölgelerdeki özel konutlar ve gece kulüpleriyle sınırlıdır. Bosna-Hersek’te fuhuş yasaldır ancak fuhuşla ilgili fuhuşu yayma ve genelev bulundurma gibi faaliyetler yasa dışıdır. Kanun, cinsel ilişki ticaretini büyük bir suç olarak ele alıyor.

kaynağı değiştir]

Onhttps://luluandpo.com/ kibar fahişeleri, hem muhteşem ve ışıltılı, hem de sefil ve korku dolu bir hayatın içinde var olmaya, yükselmeye çalışırlar. Paris’in en yoksul ve en güzel kızları hayata hep umutla bakarlar, mutlu ve zengin olma arzusuyla yanıp tutuşurlar. Fakat yüksek sosyetenin kıyısında ya da içinde yer almak ne yazık ki zengin ve soylu beylerin metresi olmayı gerektirir. Fakat sosyetenin içinde bir kibar fahişe olmak, aşık olmaya, sevilmeye engel değildir. Yüzyıl Paris’inin bütün tehlikelerine, entrikalarına açıktır.